Engineering

วิศวกรของเราจะทำการพัฒนาวัสดุที่จะใช้กับยานยนต์ของฮอนด้า โดยใช้วัสดุภายในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย รวมถึงการประเมินคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ คุณภาพของชิ้นส่วนยานยนต์และกระบวนการผลิตยานยนต์ของฮอนด้า นอกจากนี้พนักงานยังค้นคว้าหาวัสดุเฉพาะในภูมิภาพเอเชียโอเชียเนียที่เหมาะสมกับยานยนต์ของเราด้วย

อีกทั้งเรายังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ การพัฒนายานยนต์ทั้งคัน การขยายการใช้ชิ้นส่วนในภูมิภาคและการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตยานยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการไปจนถึงกระบวนการประกันคุณภาพในการผลิตจำนวนมากด้วย

นอกจากนี้ เรายังทำการสำรวจตลาดเพื่อเก็บรวบรวม และระบุความต้องการหรือการใช้งานของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียเพื่อสะท้อนไปยังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา วิศวกรของฮอนด้าจะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราในมุมมองของผู้บริโภคเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์