Company trip

ฮอนด้าแสดงความขอบคุณพนักงานในความทุ่มเททำงานตลอดปี ด้วยการพาพนักงานไปท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหารฮอนด้าอีกด้วย

โดยในปีที่ผ่านมาพวกเราได้ไปเที่ยวสองวันหนึ่งคืนที่จังหวัดนครราชศรีมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน