MOBILIO

ก้าวที่สอง... ก้าวที่ทีมไทย “ก้าวไปข้างหน้า”

จากความสำเร็จในการพัฒนา บริโอ ซีดาน 4 ประตู ในประเทศไทย บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ไม่คิดที่จะหยุดตัวเองอยู่กับที่ ทำให้ในปี พ.ศ. 2555 เราได้มองเห็นโอกาสและช่องทางด้านการตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ว่าตลาดรถยนต์กำลังมีการเติบโตสูง พิจารณาจากทั้งจำนวนประชากร และรายได้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการใช้รถแบบครอบครัวใหญ่ ซึ่งรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับครอบครัวชาวอินโดนีเซียประเภท LMPV (Light Multi-Purpose Vehicle) ถือว่ายังมีน้อยและไม่ตรงใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง

mobilio-1เราทุ่มเทค้นคว้าวิจัยผู้บริโภค และตลาดรถยนต์ที่อินโดนีเซียอย่างจริงจัง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเจาะลึกในรายละเอียด โดยไม่มองข้ามแม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม

ทุกส่วนในการออกแบบพัฒนารถยนต์ MOBILIO ล้วนมาจากความต้องการของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบรูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้ได้รถยนต์ที่ตรงตามรสนิยมของผู้บริโภคในราคาคุ้มค่า พร้อมทั้งประสิทธิภาพการขับขี่ และการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม รวมถึงการใช้งานที่ตอบรับตรงตามไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพของรถยนต์ระดับโลก

mobilio-2การทำงานทุก ๆ วันในโปรเจค MOBILIO ถูกขับเคลื่อนโดย “พลังแห่งความฝัน” ของทีมงานทุกคน เราเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก็สามารถข้ามผ่านมันไปได้ ทั้งนี้ต้องขอบคุณการร่วมแรงร่วมใจและความไว้วางใจระหว่างสองประเทศที่นำเราไปสู่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับลูกค้าของเรา เราเชื่อเสมอว่ารถยนต์ที่ใช้งานโดยคนในแต่ละภูมิภาคควรได้รับการออกแบบจากคนในภูมิภาคนั้น ๆ โดยเฉพาะเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้สูงสุด