AMAZE

ความฝัน...ความท้าทายสู่อนาคต

AMAZE_meetingรถยนต์คันหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยแห่งนี้
รถยนต์คันนี้เป็นผลิตผลจากความรู้ที่พวกเราสั่งสมมาที่ส่งต่อสู่ผู้คนมากมาย ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่รวมถึงทั้งภูมิภาคเอเชีย พวกเราต้องการจะสร้างรถยนต์ที่ดีที่สุดให้แก่ชาวเอเชียด้วยมือของพวกเราเอง พวกเราถูกปลุกเร้าด้วยคำพูดเหล่านี้ จุดมุ่งหมายของพวกเราคืออะไร สิ่งทีท้าทายพวกเราคืออะไร แล้วพวกเราจะทำให้ได้มาได้อย่างไร พวกเราขอจารึกความุ่งมั่นและความพยายามของพวกเราไว้ ณ ที่นี้ ด้วยความสำเร็จของรถยนต์หนึ่งคันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปของพวกเรา

ในบางครั้งการประชุมจะเกิดขึ้นโดยไม่เลือกสถานที่ เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาก็เริ่มประชุมที่นั่นเลย ไม่ว่าจะเป็นแผนกใด ไม่มีตำแหน่งสูงต่ำ เพียงแค่อยากสร้างสิ่งที่ดี ผู้ที่มีความคิดต่าง ๆ เหล่านี้แต่ละคนจะมารวมตัวกันเพื่อระดมความคิดเห็น เมื่อได้คำตอบที่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว เราก็จะก้าวไปด้วยกัน และนี่คือช่วงเวลาที่น่ายินดีในการ “สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ” (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

สมาชิกที่เข้าร่วมในการพัฒนาทุกคนต่างมีจิตใจที่เข้มแข็งเมื่อเผชิญกับปัญหา ทุกคนต่างไม่รอช้าที่จะวิ่งขอความเห็นและความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ภายใน HRAP เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงงานและผู้ผลิตชิ้นส่วนด้วย ดังนั้น หากทุกคนมีความเชื่อมั่นที่ตรงกันว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็จะทำให้ทุกคนสามารถมุ่งไปในทิศทางเดียวกันได้ และหากทุกคนมีเจตนารมณ์เดียวกัน แม้ว่าจะมีกำแพงแห่งความยากลำบาก เราก็จะสามารถก้าวข้ามกำแพงนั้นไปได้ เจตนารมณ์ที่แรงกล้าของแต่ละคน จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และรวมตัวกันจนตกผลึก ทำให้ BRIO 4Door ถือกำเนิดขึ้นมาได้