HRAP president message

ฮอนด้าเป็นบริษัทที่ดำเนินมาโดยมีความฝันเป็นกำลังขับเคลื่อน
ความตั้งใจที่อยากจะทำความฝันของลูกค้าให้เป็นจริง
และความตั้งใจที่อยากจะทำความฝันของเราให้เป็นจริง
ความมุ่งมั่นเหล่านี้ คือสิ่งที่อยู่กับการทำงานของเราในทุกๆวัน

ในปี 1994 เราได้สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนายานยนต์ในประเทศไทย
และตอนนี้ เรายังดำเนินกิจกรรมด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยการขยายพื้นที่รับผิดชอบในแถบทวีปเอเซียและโอเชียเนียอีกด้วย
การได้คิดค้นและพัฒนารถยนต์ที่ลูกค้าในเอเซียต้องการออกมาวางจำหน่าย
และลูกค้าเองก็มีความสุขที่ได้ซื้อรถยนต์คันนั้น

นี่แหละคือความฝันของพวกเรา
ช่วยสนับสนุนความฝันของพวกเราให้เป็นจริงด้วยนะครับ