ความเชื่อพื้นฐานของเรา

เคารพความเป็นปัจเจกชนและความยินดี 3 ประการ

หลักการของฮอนด้า

ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล เราได้อุทิศตนเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด แต่ยังมีราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก

นโยบายการจัดการของฮอนด้า

  • ก้าวไปด้วยความทะเยอทะยานและความกระฉับกระเฉงเสมอ
  • เคารพหลักทฤษฎีที่มีเหตุผล พัฒนาความคิดใหม่ ๆ และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • สนุกกับงานของตนเอง และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
  • พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ
  • ใส่ใจต่อคุณค่าของการวิจัยและทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ