ที่ตั้ง

บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (HRAP)
2/1 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ +66(0)2508-5600