บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนายานยนต์ในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย เพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราเชื่อในความสำคัญของการคัดเลือกบุคลากร ซึ่งในขณะนี้เรากำลังสรรหาผู้ที่เหมาะสมกับองค์กรซึ่งเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความทะเยอทะยานที่จะเข้าร่วมทีมงานของเราเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจของเรา

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน/ครอบครัว
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าอาหาร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเดินทางในการทำงาน (ภายในประเทศและต่างประเทศ)
 • ดูงานต่างประเทศ
 • ซื้อสินค้าฮอนด้าในราคาพิเศษ (รถยนต์/จักรยานยนต์)
 • รางวัลอายุงาน
 • ช่วยเหลือค่าเรียนภาษาต่างประเทศ(เกี่ยวข้องกับการทำงาน)
 • และอื่นๆ
Job Summit
สมัครงาน